Kursy Groomingu

"Salon Pod Mopsem"w Bytomiu, organizuje kursy Groomingu. Tematyka zajęć obejmuje naukę szeroko pojętej pielęgnacji psów i kotów -jak trymowanie "rozczesywanie kąpiele "(z wykorzystaniem szerokiej gamy kosmetyków) strzyżenie wg. wzorców FCI psów rasowych jak również -pielęgnację i dobór fryzur dla psów nierasowych.

W czasie szkolenia zapewniamy fachowy instruktaż "poparty wieloletnim doświadczeniem w zakresie groomingu i hodowli zwierząt rasowych. Kursant ma okazję poznać organizację pracy w salonie dla zwierząt, techniki groomerskie ,sposoby pozyskiwania nowych klientów itp. Poznaje przeznaczenie i sposób wykorzystania narzędzi groomerskich w praktyce. Kurs Groomingu- I-go stopnia /podstawowy/ trwa 4 tygodnie. .Kończy się egzaminem wewnętrznym, i wydaniem dyplomu oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu. Istnieje możliwość-odbycia bezpłatnej praktyki w zakładzie po ukończeniu kursu. Osoba kończąca praktykę otrzymuje certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności w zakresie pielęgnacji zwierząt(lub wybranej rasy) Szczegółowe informacje dot.kursu i praktyk po kursie -pytaj gr000mera tel. 502 617 295

UWAGA OSOBY BEZROBOTNE
Posiadamy status jednostki szkoleniowej-wpisanej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, pod numerem 2.24/00038/2009 Podstawa prawna:art.20 ust 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U.Nr.99,poz.1001 Wydajemy faktury VAT Możliwość skorzystania z dopłat dla bezrobotnych z funduszy unijnych. Skierowania wydają Urzędy Pracy właściwe dla miejsca zamieszkania.

Wymagania wobec kursantów Przeczytaj uważnie
W pracy Groomera niezbędna jest znajomość anatomii i fizjologii psa i kota przynajmniej w zakresie podstawowym. Niezbędna jest cierpliwość, odpowiednie podejście do zwierzęcia "kondycja fizyczna "zręczność oraz zdolności manualne. Dlatego w tym trudnym zawodzie naprawdę sprawdzają sie tylko pasjonaci "osoby które wystawiają swoje zwierzęta na wystawach psów rasowych latami kompletują bogaty księgozbiór kynologiczny, czytają czasopisma fachowe prowadzą hodowle zarejestrowane w organizacjach kynologicznych itd.

Zapraszamy osoby z pasją kynologiczną!!!.